Noson Wybodaeth

thumbnail of noson-wybodaeth-sep-18Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos fercher Medi 19 rhwng 6 a 8 yh.

Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.